Dofinansowania

Housing Benefit – dodatek mieszkaniowy w UK

Co to jest Housing Benefit?

Jest to rodzaj dodatku mieszkaniowego w UK. Jeśli masz niskie dochody, pracujesz lub nie oraz potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie całości czynszu lub jego  części, możesz  ubiegać się o Housing Benefit. Nie ma znaczenia czy właścicielem mieszkania jest council, prywatny właściciel lub housing association. Musisz mieszkać w pomieszczeniach, dla których ubiegasz się o Housing Benefit.

Co to jest i jak otrzymać Tax Credit – Benefity w UK

Co to jest Tax Credits?

Tax Credits są dodatkami pieniężnymi, które można otrzymać od rzadu. Nie podlegają opodatkowaniu. Wielkość tego dodatku zależy od bieżącej sytuacji osób, ich rodzin i dochodów ( przed opodatkowaniem i NI)  roku podatkowego, który kończy się do 5 kwietnia bielącego roku.

W skład Tax Credits wchodzą dwa podatki: Working Tax Credit i Child Tax Credit.

Subskrybuj RSS - Dofinansowania