Zasiłek

Zasiłek dla osób bezrobotnych w UK – Jobseeker’s Allowances

Co to jest Jobseeker’s Allowance?

Jest to zasiłek dla osób w wieku produkcyjnym, którzy są bez pracy lub pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo.

Istnieja dwa rodzaje Jobseeker’s Allowance:

Contribution- Jobseeker’s Allowance- do tego zasiłku uprawnione są osoby, kiedy opłaciły wystarczającą ilość składek na ubezpieczenie społeczne(NIN). Składki NIN z działalności na własny rachunek nie wpływają na zakwalifikowanie się do tego zasiłku.

Zasiłek dla ludzi o niskich dochodach w UK – Income Support

Co to jest Income Support?

Są to dodatkowe pieniądze, aby pomóc ludziom o niskich dochodach. Nie trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny. Wielkość kwoty, którą możesz uzyskać zależy od okoliczności.

Income Support nie jest wypłacany na dzieci. Tylko jedna osoba w rodzinie może ubiegać się o Income Support.


Kto może otrzymać Income Support?

Zasiłek jest dla tych, którzy:

Subskrybuj RSS - Zasiłek