Zasiłek dla osób bezrobotnych w UK – Jobseeker’s Allowances

Co to jest Jobseeker’s Allowance?

Jest to zasiłek dla osób w wieku produkcyjnym, którzy są bez pracy lub pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo.

Istnieja dwa rodzaje Jobseeker’s Allowance:

Contribution- Jobseeker’s Allowance- do tego zasiłku uprawnione są osoby, kiedy opłaciły wystarczającą ilość składek na ubezpieczenie społeczne(NIN). Składki NIN z działalności na własny rachunek nie wpływają na zakwalifikowanie się do tego zasiłku.

Income-bases Jobseeker’s Allowance- zależy od dochodów i oszczędności osoby uprawnionej. Można go uzyskać, jeśli aplikant nie ma opłaconych NICs a  tylko zapłacone składki z działalności gospodarczej oraz posiada niskie dochody.


Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych Jobseeker’s Allowances w UK?

Aby otrzymać Jobseeker’ Allowance trzeba:

  • aktywnie poszukiwać pracy i być gotowym podjąć prace w każdej chwili
  • mieć 18 lat i więcej, ale poniżej wieku emerytalnego
  • pracować mniej niż 16 godzin tygodniowo
  • mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii

Zasiłek nie jest wypłacany dla osób pomiędzy 16 a 17 rokiem życia, z wyjątkiem szczególnych przypadków.


Aby uzyskać ten zasiłek zasiłek dla bezrobotnych w UK  należy złożyć wniosek.

Mężczyzna w wieku emerytalnym może ubiegać się o Pension Credit.


Jakie są płatności zasiłku dla bezrobotnych Jobseeker’s Allowance w UK?

Za pierwsze trzy dni od przyznania zasiłku nie otrzymuje się pieniędzy, ponieważ są to tzw. „dni oczekiwania”.

Zasiłek jest wypłacany co dwa tygodnie bezpośrednio na konto bankowe.

Jeśli aplikant pobiera occupational lub personal pension  (emeryturę) to kwota ta może wpłynąć na wysokość przyznanego świadczenia.

Contribution Jobseeker’s Allowance

Maksymalne świadczenie, które można otrzymać to:

Wiek kwota(£)

16-20 lat                                                         51,85

25 lat i więcej                                                 65,45

Income-Based Jobseeker’s Allowance

Maksymalne świadczenia, które można uzyskać to:

Rodzaj Osoby                                                                                            kwota(£)

Osoby samotne poniżej 25 lat                                                                      51.85

Osoby samotne powyżej 25 lat                                                                    65,45

Pary i „civil partnerships”w wieku 18 lat i więcej                                             102,75

Samotni rodzice w wieku poniżej 18 lat                                                         51,85

Samotni rodzice w wieku 18 lat i więcej                                                        65,45

Wysokość zasiłku Income-based Jobseeker’ Allowance może być mniejsza po uwzględnieniu dochodów rodziny, emerytury i oszczędności.

Zasiłek dla osób bezrobotnych w UK: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej (Wielkiej Brytanii).